CJG

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.  

Aan de school van uw kind is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Kralingen-Crooswijk & Centrum verbonden. De jeugdverpleegkundige organiseert 2 x per maand een inloopspreekuur. Daarnaast ziet zij u en uw kind een aantal keer op school en op het CJG.   

Inloopspreekuur Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee. Kijk op de posters op school of vraag aan de leerkracht wanneer de inloopspreekuren zijn.  

Rond 4 jaar: ogentest Alle kinderen krijgen rond 4 jaar een ogentest aangeboden. Deze test wordt door de doktersassistent op het CJG afgenomen. Zo vinden we eventuele oogafwijkingen op tijd en kunnen we u en uw kind zo nodig doorverwijzen naar een oogarts.   

Groep 2: meten, wegen en meer Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.  Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.   

Groep 6: meten en wegen Kinderen die in groep 6 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de resultaten van de metingen staan. Wanneer het nodig is nemen wij contact met u op voor een doorverwijzing.    

9 jaar: vaccinaties In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.   

Groep 7: groepsvoorlichting In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De leerkracht is hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de school gekozen. Voorbeelden zijn gezonde voeding, beweging, puberteit of alcohol en drugs. U ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp staat aangegeven.  

Zorg- en Adviesteam 

De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Als uw kind opgeroepen en besproken wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte.  

Vragen? Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:  

CJG Centrum: Hoogstraat 110 (Centrale Bibliotheek 2e etage), Rotterdam 

Jeugdarts: Petra Metzger, tel.nr. 088-2010000 

Jeugdverpleegkundige:  Joyce van de Graaf, tel.nr. 06  35124763,   

e-mailj.van.de.graaf@cjgrijnmond.nl   

 

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar www.cjgrijnmond.nl.  

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl