Algemeen

Lekker Fit! op de Augustinus houdt in dat we extra inzetten op een gezonde, actieve leefstijl. Kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen 3 keer per week sport aangeboden door een Lekker Fitdocent op school. Ook kunnen ze 4 tot 5 keer gaan sporten bij de School Sport Vereniging (SSV). Naast de vaste beweegmomenten besteden wij aandacht aan gezonde voeding.  Een school diëtiste is aan onze school verbonden om ouders en leerlingen hierin te adviseren. Sinds schooljaar 2009 – 2010 is de Augustinusschool een Lekker Fit school.

Lekker Fit! is goed voor uw kinderen! Het overgewicht op Lekker Fit! scholen stijgt minder snel dan op andere scholen en leerlingen bewegen meer. Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen fitter en de leerprestaties gaan omhoog.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.rotterdamlekkerfit.nl