Algemeen

Medezeggenschapsraad

 

Vanaf 1985 heeft iedere school een medezeggenschapsraad die bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel. De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR  heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat ligt anders bij voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Bij een aantal categorieën van beslissingen die het bestuur neemt, is instemming nodig van de MR. Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij :

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij: