Algemeen

buitenzijde

De Augustinusschool voor actief en uitdagend leren

Het karakter van de school De Augustinusschool is een wijkschool met leerlingen van verschillende culturele achtergronden. De school werkt met ‘Kaleidoscoop’, een methode die wordt gebruikt in groep Nul (peuters)  en de onderbouw (kleuters) van de basisschool. Actief leren is de kern van dit onderwijsprogramma. Uitgangspunt is dat kinderen kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Deze manier van werken sluit goed aan bij de eigen ontwikkeling van de leerlingen. Zij leren hun eigen keuzes te maken en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. De leerkrachten ondersteunen dit door het creëren van een uitdagende, gestructureerde leeromgeving. Natuurlijk helpen zij de leerlingen waar nodig bij het oplossen van problemen. De Augustinusschool is een school voor katholiek basisonderwijs. Door de grote diversiteit aan achtergronden van de leerlingen krijgen ook andere religies veel aandacht op school. Uitgangspunt is dat de school vanuit de eigen levensovertuiging zoekt naar raakvlakken met de andere godsdiensten. Het schoolgebouw biedt ruimte aan ruim 200 leerlingen. De groepen zijn klein, gemiddeld rond de 20 leerlingen. Het oudste deel van de school is al in gebruik sinds de oprichting (in 1908!), maar is in 2016 volledig verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

logo          entree welkom   begane grond

Schoolgegevens Augustinus

Josephstraat 12-14 3014 TP Rotterdam

tel: 010 4364378

email: augustinus.dir@rvko.nl  

website: www.augustinusschool-rotterdam.nl

U kunt via de link www.scholenopdekaart.nl specifieke informatie vinden over alle scholen in Nederland. Door middel van de postcode kunt u de school van uw keuze vinden.

 

 

 

 

de Augustinusschool