Gezonde school

 

 

 

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Voeding’. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

. Lekker Fit!

. Waterbeleid

. Fruitbeleid

. Traktatiebeleid

. Mondgezondheid en tandarts

. Schooldiëtiste en schoolarts

. Oudervoorlichting

. En natuurlijk ons lunchbeleid

Daarnaast hebben we nu ook het themacertificaat `Welbevinden ` behaald. Wij zijn o.a een Vreedzame School, doen Rots & Waterlessen en bieden de Kanjertraining aan.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op https://www.gezondeschool.nl/