IB

Op de Augustinus school hebben we drie Interne Begeleiders. De IB’ers zijn verdeeld over groep 1-2; groep 3-4-5 en groep 6-7-8.

De Interne Begeleiders maken tevens deel uit van de staf.

 

De taken van de Interne begeleiders zijn het als volgt te verdelen:

Management taken

· Zorg voor het functioneren en actualiseren van het leerlingvolgsysteem.

· Coördinatie leerlingbesprekingen

· Onderhoud ortotheek

· Verantwoordelijk voor de totstandkoming van een zorgplan

· Vormt samen met directie, het maatschappelijk werk, de contactpersoon PPO en de schoolverpleegkundige, het Onderwijs Zorg Overleg

Ondersteunende taken naar leraren

· Begeleidt leraren bij organisatie en afname toetsen

· Stelt samen met de groepsleraar individuele handelingsplannen op

· Ondersteunen en coachen van leraren

Uitvoerende taken

· Het verrichten van diagnostisch onderzoek

· Het verrichten van observaties

· Oudergesprekken

· Analyseert de resultaten van het leerlingvolgsysteem

· Klassenconsultaties