Maaszebra

In schooljaar 2014-2015 starten we met een kunst– en cultuurproject “Stel je voor…..” van Maaszebra. Dit is een samenwerking tussen Villa Zebra en het Maastheater. Het Rotterdamse jeugdtheatergezelschap Maastheater en kindermuseum Villa Zebra gaan samen met de komende drie jaar samen de Augustinusschool het kunst- en cultuuronderwijs vormgeven. De leerlingen krijgen van vakdocenten én de eigen groepsleerkracht lessen beeldende vorming, zang en dans. Deze culturele lesactiviteiten hebben als doel de reguliere lesinhoud van onder andere taal en wereldoriëntatie op een creatieve wijze bij te brengen.

 

Onze school is een van de 15 Rotterdamse scholen die deelnemen aan het programma Stel je voor van KCR, Maas theater en dans en Villa Zebra. Tot en met 2016 geven vakdocenten les in beeldend, theater en/of dans. In de lessen ontdekken we de kracht van de verbeelding. Sinds april is er een website: www.steljevoor010.nl. Daarop kunt u lezen hoe onze school invulling geeft aan het programma en vindt u ook veel mooie foto’s. Misschien staat uw kind er wel op!

 

Stel je voor van Maaszebra geeft de Augustinusschool een beeld van de creatieve ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van:

Stel je voor laat ons zien dat het proces van beeld en drama belangrijker is dan het product.