Ouderkamer

De ouderkamer is een lokaal, dat door ouders veranderd is in een kamer. Allerlei ouderbijeenkomsten kunnen ook in dit ouderlokaal gehouden worden. Dit ouderkamerproject is opgericht om:

 De doelstellingen betreffen de hele school, maar het vormgeven wordt gedragen door een directielid en de ouderconsulente. Er zijn meerdere ouderbijeenkomsten op school: