Projecten

De Vreedzame School:

Algemeen

Nieuwsbrief ouders blok 4

Nieuwsbrief ouders blok 3

 

De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. In veel wijken in Nederland werkt inmiddels een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. In veel wijken is inmiddels het succes van De Vreedzame School doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken. Zoals welzijnsinstellingen, clubhuizen, sportverenigingen, naschoolse opvang, speeltuin verenigingen, dansscholen, muziekscholen etc.