Medezeggenschapsraad Augustinusschool

Medezeggenschapsraad Augustinusschool

Maandag 28 september 2020

Vanavond staat de eerste bijeenkomst gepland van onze Medezeggenschapsraad (MR). Door het vertrek van 2 ouders aan het einde van het schooljaar hebben wij een vacature in de oudergeleding van onze MR. Onze MR komt ongeveer 5 a 6 maal per jaar bij elkaar op maandagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Hieronder leest u in het kort wat een Medezeggenschapsraad zo al doet:

Een medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel. De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat ligt anders bij voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Bij een aantal categorieën van beslissingen die het bestuur neemt, is instemming nodig van de MR.

Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij :

  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
  • vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan
  • vaststelling of wijziging van het schoolreglement enz.

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij:

  • verandering van de grondslag van de school.
  • fusie met een andere school.
  • beleid inzake aanstelling en ontslag van de schoolleiding enz.

Wanneer u het leuk en interessant vindt om mee te denken met de school dan kunt u contact opnemen met Jolanda Smit, de voorzitter van onze MR.


Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl