factuur vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

factuur vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Dinsdag 3 november 2020

Beste ouders,

U heeft vandaag in uw mailbox een factuur van ons ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021. Eind vorig schooljaar heeft u een brief van ons ontvangen. Hierin schreven wij dat reeds betaalde ouderbijdragen schooljaar 2020-2021 in mindering gebracht zullen worden op de nieuwe facturen. Als dat voor u van toepassing was, heeft u een factuur ontvangen met het bedrag van €22,50.

We hopen dat u ons dit jaar weer wilt steunen met de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan bekostigen wij verschillende buitenschoolse activiteiten en feesten, die niet bekostigd worden vanuit de reguliere bekostiging. 

 


Terug