Protocol rond verkoudheidsklachten: herziene versie 23/03

Protocol rond verkoudheidsklachten: herziene versie 23/03

Dinsdag 23 maart 2021

Beste ouders,

Twee weken geleden heeft u op deze plek ons herziene protocol rond verkoudheidsklachten kunnen lezen. Vanuit ons bestuur de RVKO is ons met klem gevraagd een verscherpt beleid te voeren rond verkoudheidsklachten om te voorkomen dat we een grote uitbraak op school krijgen als ook om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en kinderen te beschermen.

In onderstaand stuk leest u de herziene versie. De vetgedrukte, onderstreepte zinnen zijn de wijzigingen in het protocol.

  • wanneer uw kind verkoudheidsklachten heeft, houdt uw kind thuis (Wanneer uw kind astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid heeft, mag uw kind naar school). 
  • verkoudheidsklachten is meer dan af en toe hoesten en snotteren
  • wij verzoeken u uw kind te laten testen. Uw kind mag weer naar school wanneer uw kind een negatieve uitslag op de test kunt aantonen
  • wanneer u niet uw kind wilt laten testen, moet u uw kind thuis houden. Wij beschouwen uw kind als positief getest. Uw kind mag weer naar school komen indien deze 7 dagen in quarantaine is geweest en 24 uur klachtenvrij is. 
  • bij een positief geteste leerkracht of klasgenoot gaat de gehele groep inclusief de groepsleerkracht 10 dagen in quarantaine.
  • als uw kind een nauw contact is van een besmette persoon of zelf ziek is en in quarantaine moet, gaan ook broertjes en zusjes in quarantaine.

Het advies blijft bij milde klachten, laat je testen! 

Met deze maatregelen willen wij de veiligheid van ons personeel, mede klasgenoten en families waarborgen! 

Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Directie Augustinusschool


Terug