Zelftesten: 13/04

Zelftesten: 13/04

Woensdag 13 april 2022

Beste ouders/ verzorgers,

Op dit moment zijn bijna alle maatregelen afgeschaft. Wel gelden er nog steeds adviezen om verspreiding van Corona te beperken. 

De basismaatregelen en adviezen die op dit moment nog gelden onderwijsinstellingen zijn als volgt:

 • Anderhalve meter afstand houden bij drukte
  • Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
  • Afstand houden blijft wel verstandig; voor kwetsbare personen kan hier bij de inrichting rekening mee gehouden worden.
 • Thuisblijven bij klachten  
 • Hanteren van hygiënemaatregelen
  • De hygiënerichtlijnen blijven van toepassing. 
  • Hygiëneadviezen blijven gelden, waaronder niezen/hoesten in de elleboog, geen handen schudden, regelmatig de handen wassen en het regelmatig schoonmaken van handcontactpunten zoals deurklinken.
 • Hanteren van ventilatiemaatregelen; zorg voor frisse lucht  

De afgelopen maanden hebben wij in verschillende groepen zelftesten uitgedeeld. Vanaf nu stoppen we hier mee. Mocht u een zelftest nodig hebben/ willen dan kunt u deze altijd bij ons, bij de balie van Arie, af komen halen. 

Wij hopen u voldoende geinformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Directie en personeel Augustinusschool


Terug