Enquete aanpassing schooltijden schooljaar 2022-2023

Enquete aanpassing schooltijden schooljaar 2022-2023

Donderdag 12 mei 2022

Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen van de Augustinusschool, 

Vanuit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad willen we u iets voorleggen. 

Sinds juni, 2020, na de eerste lockdown, heeft de directie vanwege de toen geldende coronamaatregelen een continurooster ingevoerd. Een continurooster wil zeggen dat alle leerlingen op school lunchen. Deze maatregel is toen ingevoerd om te zorgen dat er zo min mogelijk contacten waren en om een veilige situatie rondom de school te creëren.  

Het continurooster wordt nog steeds toegepast.  

Vanuit de directie kwam het voorstel om het continurooster te behouden. Dit houdt ook in dat de lestijd zal veranderen, in plaats van 15:15 uur zal de lesdag tot 15:00 uur duren schooljaar 2022-2023, uitgezonderd de woensdagen. Dit komt doordat de lunchpauze nu 45 minuten duurt, voorheen was dat 60 minuten. 

Omdat dit om een verandering van een lestijd gaat, willen we dit graag aan alle ouders voorleggen. Bij een dergelijke verandering is het gebruikelijk dat alle ouders hier vooraf over kunnen meedenken en er daarna een besluit genomen wordt door de ouders van de medezeggenschapsraad. 

Binnenkort ontvangt u een enquête op papier en per mail waarop u kunt aangeven wat uw mening hierover is. 

Alle reacties zullen worden bekeken, daarna zal de oudergeleding van de medezeggenschapsraad bepalen of ze haar toestemming geeft. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jolanda Smit 
Voorzitter Medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de Augustinusschool 

Mevr  S. Rahimbaks 
Mevr  J. Neosomatis 
Mevr S. Ahmad-Ahktar 

 

 

 


Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl