Aanvulling aanpassing schooltijden: 2022-2023

Aanvulling aanpassing schooltijden: 2022-2023

Vrijdag 13 mei 2022

Beste ouders/ verzorgers,

Gisteren is er een brief in de schoolapp geplaatst en gemaild over aanpassing van de lestijden. Uit de reacties is gebleken dat er een aanvulling nodig is op dit bericht.  

De reden waarom de lesdag in het voorstel om 15:00 uur eindigt in plaats van 15:15 uur, is dat door het continurooster de middagpauze van 1 heel uur naar 45 minuten gaat. Dit is een kwartier korter. Er is dus geen mindering in de lestijd van de leerlingen.
We hebben tijdens de Coronaperiode hiervoor gekozen. We konden zo de groepen  scheiden in tweeen tijdens de overblijf. Dit moest toen vanuit de overheid. Dit continurooster werkt goed. Kinderen gaan niet meer naar huis tijdens het eten. Het in twee groepen naar buiten gaan, geeft meer rust. Er is een betere sfeer tijdens het buitenspelen. Het probleem is echter nu dat op dit moment het personeel teveel uren maakt. Vandaar dat we deze aanpassing in de schooltijden aan u willen voorleggen.

We hopen dat deze aanvulling meer duidelijkheid geeft. Wanneer u na het lezen van dit bericht nog vragen heeft, horen wij dat uiteraard graag.

Kunt u uw reactie uiterlijk maandag aan ons doorgeven. De medezeggenschapsraad komt maandag bijeen en wil graag een besluit over dit vraagstuk nemen.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Smit
Voorzitter Medezeggenschapsraad Augustinusschool

 


Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl