Aanpassing schooltijden schooljaar 2022-2023

Aanpassing schooltijden schooljaar 2022-2023

Woensdag 18 mei 2022

Beste ouders/ verzorgers,,

Allereerst bedankt voor uw reacties op de enquete van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad heeft afgelopen maandag 16 mei jongstleden gezamenlijk de stemmen geteld. De uitslag van de stemming was:

45 stemmen voor aanpassing naar 15:00 uur en 23 stemmen tegen aanpassing van de schooltijden.

Deze uitslag betekent dat volgend schooljaar de schooltijden aangepast zullen worden naar:

maandag, dinsdag, donderag en vrijdag naar: 08:30 uur tot 15:00 uur
woensdag: 08:30 uur tot 12:00 uur
Voor kinderen die tussentijds thuis willen eten, is dat nog steeds mogelijk. 

In de schoolkalender en website zullen de schooltijden aangepast gaan worden voor volgend schooljaar.

We hopen u met dit bericht voldoende geinformeerd te hebben.

Directie en Medezeggenschapsraad  Augustinusschool 


Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl