draaiboek COVID-19: versie september 2022

draaiboek COVID-19: versie september 2022

Dinsdag 15 november 2022

Beste ouders/ verzorgers,

Afgelopen maand ontvingen wij van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen een nieuwe versie van het draaiboek COVID-19. In dit draaiboek worden 4 mogelijke situaties aangegeven met kleurcodes oplopend van donkergroen, naar lichtgroen, naar oranje en uiteindelijk naar rood. U kunt dit lezen als van een rustige situatie naar een slechtere situatie. Verder is er aangegeven hoe wij als school bij elke kleurcode moeten handelen.

U kunt dan denken aan verschillende voorzorgsmaatregelen, zoals:

  • Donkergroen: basisvoorzorgsmaatregelen (handen wassen, niezen/ hoesten in de elleboog)
  • Lichtgroen: extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid
  • Oranje: contactbeperkende maatregelen (uitsluitend onderwijspersoneel in de school)
  • Rood: beperkt fysiek onderwijs (halve klassen en het aantal personen dat tegelijkertijd in de school mag, wordt beperkt)

Wanneer u het draaiboek wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij de directie. In de vergadering van de Medezeggenschapsraad van 10/11/2022 is het draaiboek besproken.

Op dit moment is de situatie rond COVID-19 rustig op school. Tot op heden is er geen besmetting bekend onder personeel en kinderen. Mocht u in de toekomst een zelftest nodig hebben, kunt u dit bij de receptie vragen.

We hopen dat een rood scenario ons bespaard zal blijven deze winter en dat we het onderwijs volledig kunnen voortzetten. Mocht u vragen hebben na het lezen van dit bericht dan kunt u contact opnemen.

Karin Lammers & Annemarie van Oers
Directie Augustinusschool

 

 

 

 


Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl