Frequent te laat komen: en dan ...

Frequent te laat komen: en dan ...

Maandag 30 oktober 2023

Beste ouders/ verzorgers,

Helaas komt het nog wel eens voor dat kinderen te laat op school komen. De deuren gaan open om 08:20 uur en de lessen beginnen om 08:30 uur. Door het te laat komen van klasgenoten wordt de les verstoord. Dit is vervelend.

Vanuit Leerplicht Rotterdam is het beleid dat wanneer kinderen te laat komen, ouders hierop aangesproken moeten worden door de school. Uw dochter/ zoon krijgt om deze reden ook een groene brief mee naar huis als zij/hij te laat is gekomen. 

Verder is het beleid, dat er vanaf 9 maal te laat komen een melding naar onze leerplichtambtenaar mevr. van der Wal-Schaap gaat voor een uitnodiging voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Dit is vanuit leerplicht de aanpak om verzuim terug te dringen. Bij 12 maal te laat moet er een verzuimmelding opgemaakt worden naar Leerlplicht Rotterdam. 

Een keer te laat komen, kan gebeuren. Maar wilt u er zorg voor dragen dat uw kind(eren) op tijd op school komen? Dat is voor iedereen prettig.

Directie Augustinusschool


Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl