Ouderkamer

Ouderkamer

De ouderkamer is een lokaal, dat door ouders veranderd is in een kamer. Allerlei ouderbijeenkomsten kunnen ook in dit ouderlokaal gehouden worden. Dit ouderkamerproject is opgericht om:

  • De inspanningen van de ouders en de inspanningen van de school in evenwicht te krijgen.
  • Strategieën te ontwikkelen om de relatie ouders – school te verbeteren.

 De doelstellingen betreffen de hele school, maar het vormgeven wordt gedragen door een directielid en de ouderconsulente. Er zijn meerdere ouderbijeenkomsten op school:

  • Cursus Kaleidoscoop voor  de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2.
  • Computerles.
  • Cursus “ouderbetrokkenheid”  (20 ochtenden).
  • Ook voor  themabijeenkomsten voor vaders en moeders wordt de ouderkamer gebruikt. Iedere donderdagochtend is er een activiteit voor de ouders in de ouderkamer. Thema’s worden besproken.

 

Contact

U kunt contact opnemen met onze ouderconsulente:

Nadia Azougagh

Augustinusschool

Josephstraat 12-14

Tel: 010 – 4364378

nadia.ahalhoul@rvko.nl

Terug