Zorgstructuur

Zorgstructuur

Onze aanpak van de zorg en begeleiding van de leerlingen op De Augustinusschool staat uitgebreid beschreven in ons zorgplan. Dit zorgplan wordt regelmatig bijgesteld en u vindt hier steeds de nieuwste versie. Wilt u het zorgplan lezen, klikt u dan op dez...

Lees verder

Interne Begeleiding (IB)

Interne Begeleiding (IB)

Onze intern begeleiders (IB’ers) coördineren alles wat met zorg te maken heeft. Zij ondersteunen en adviseren de leraren, voeren gesprekken met ouders en allerlei externe instanties. Alles in het belang van de kinderen. Als zij het nodig achten...

Lees verder

SMW

SMW

SMW (Schoolgericht Maatschappelijk Werk)  Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is de schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school. Specifiek voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgb...

Lees verder

CJG

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit   Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en ver...

Lees verder

Schooltandarts

Schooltandarts

De Stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging, waarbij het voorkomen van tandbederf voorop staat. Door uitgebr...

Lees verder

PPO Rotterdam

PPO Rotterdam

Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Wij hebben als doel om nog beter, efficiënter en passender primair onderwijs te geven aan alle kinderen in de stad Rotterdam. Op deze website vindt u meer i...

Lees verder

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie    Sinds 1 januari 2013 mag er kinderfysiotherapie op scholen worden gegeven.  Wij behandelen kinderen van 0 t/m 18 jaar en onze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben contracten met alle ...

Lees verder

Logopedie

Logopedie

Logopedie is de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedie is gespecialiseerde gezondheidszorg en valt onder de basisverzekering. Kinderen die in aanmerking komen, worden met de ouders besproken, Zij worde...

Lees verder


Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl