Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen vanaf het derde leerjaar drie keer bewegingsonderwijs van een bevoegde vakleerkracht. Tijdens deze lessen krijgen zij onderwijs in het bewegen en leren waarbij zij samen leren werken en kennis maken met wat de bewegingscultuur allemaal te bieden heeft. Het bewegingsonderwijs op de Augustinusschool kenmerkt zichzelf door de volgende vier pijlers.

 Lekker Fit!

Lekker Fit! voor het Rotterdamse basisonderwijs is het omvangrijkste en langst lopende project van het gehele actieprogramma. In 2005 werd gestart met de basisschoolaanpak en in 2009 was de helft van de Rotterdamse basisscholen al Lekker Fit! Dit houdt in dat op deze scholen extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Bij ons krijgen alle kinderen op school drie keer per week bewegingsonderwijs (hier valt zwemmen ook onder). Lekker Fit! basisonderwijs zet dus in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen is gedaald en leerlingen bewegen meer. Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties.

 Gymlessen Kleuters:

De kleuters krijgen 4 keer per week gymles in de (kleuter)gymzaal van de eigen juf/meester en 1 keer per week in de gymzaal van de vakleerkracht. De kleuters worden hierbij motorisch gescreend en maken kennis met de basis van het spelen en bewegen. Als leerlingen uitvallen worden ouders op de hoogte gebracht en kunnen worden doorverwezen naar fysiotherapie.

 Bewegingslessen groepen 3 t/m 8:

De groepen 3, 4, 7 en 8 krijgen drie keer in de week gymles van de vakleerkracht. De groepen 5 en 6 krijgen twee keer in de week gymles van de vakleerkracht en krijgen een keer in de twee weken zwemles in zwembad Oostervant. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden gescreend op hun motorische en sociale vaardigheden, waaronder werkhouding, sportiviteit, omgang met andere leerlingen en de luisterhouding. Dit wordt aan het rapport toegevoegd. Het doel van de lessen bewegingsonderwijs is om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen.

 Clinics & Toernooien:

Ieder schooljaar worden er tijdens de lessen bewegingsonderwijs een aantal clinics aangeboden die worden verzorgd door een vereniging of professional (bijvoorbeeld boksen, dansen, turnen, etc.). Tijdens deze clinics krijgen de kinderen les van een gastdocent die werkzaam is al trainer of professional voor binnen de sport. Op deze manier maken de kinderen kennis met de hedendaagse bewegingscultuur in de breedste zin van het woord.

Naast aanbieden van clinics hebben de kinderen ieder jaar de mogelijk om deel te nemen aan verschillende sporttoernooien die worden georganiseerd in de stad. Dit zijn toernooien die na schooltijd plaatsvinden waarin kinderen het opnemen tegen andere scholen uit de regio.

 

 

 

 

 

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl