Schooldiëtist

 Schooldiëtist 

 Mijn naam is Lotti Elfferich en ik werk al sinds 1980 als diëtist. Sinds 2012 werk ik binnen onze eigen maatschap deRotterdamseDietist. Als schooldiëtist ben ik verbonden aan het project Lekker Fit. Ieder jaar vindt de Lekker Fit test plaats, waarbij gekeken wordt of de kinderen geen overgewicht of een te hoog vetpercentage hebben.  Indien dit het geval is wordt er een afspraak met de ouders gemaakt om te praten over voeding en beweging. Lekker Fit! basisonderwijs heeft als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen is gedaald en leerlingen bewegen meer. 
Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties. Het belang van een goede voeding in relatie tot gezondheid en ziekte vind ik uiterst belangrijk. Ik hoop dan ook dat veel ouders met mij een afspraak maken in het belang van hun kind. 

Tel.nr.: 06 – 149 73 813   email: info@derotterdamsedietist.nl 

 

 

Terug