Gezonde school

Gezonde school

 

De Augustinusschool is gezond. 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.  

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Voeding’. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: 

  • Lekker Fit! 
  • Waterbeleid 
  • Fruitbeleid 
  • Traktatiebeleid 
  • Mondgezondheid en tandarts 
  • Schooldiëtiste en schoolarts 
  • Oudervoorlichting 
  • Ons lunchbeleid i.s.m. KinderResto 

Daarnaast hebben we ook het themacertificaat `Welbevinden` behaald.  

Wij zijn een Vreedzame School, mogen gecertificeerd Rots & Waterlessen geven en bieden de Kanjertraining met externe partners aan. 

Wij hebben in de Week van de Lentekriebels ook aandacht voor Relaties en Sexualiteit. 

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op https://www.gezondeschool.nl/ 

  

 

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl