De Augustinusschool

De Augustinusschool

De Augustinusschool voor actief en uitdagend leren

Het karakter van de school De Augustinusschool is een wijkschool met leerlingen van verschillende culturele achtergronden. De school werkt met ‘Kaleidoscoop’, een methode die wordt gebruikt in groep Nul (peuters) en de onderbouw (kleuters) van de basisschool. Actief leren is de kern van dit onderwijsprogramma. Uitgangspunt is dat kinderen kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Deze manier van werken sluit goed aan bij de eigen ontwikkeling van de leerlingen. Zij leren hun eigen keuzes te maken en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. De leerkrachten ondersteunen dit door het creëren van een uitdagende, gestructureerde leeromgeving. Natuurlijk helpen zij de leerlingen waar nodig bij het oplossen van problemen.

De Augustinusschool is een school voor katholiek basisonderwijs. Door de grote diversiteit aan achtergronden van de leerlingen krijgen ook andere religies veel aandacht op school. Uitgangspunt is dat de school vanuit de eigen levensovertuiging zoekt naar raakvlakken met de andere godsdiensten. Het schoolgebouw biedt ruimte aan ruim 200 leerlingen. De groepen zijn gemiddeld rond de 23 leerlingen.

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl