Geldzaken

Geldzaken

Ouderbijdrage:

Van de ouderbijdragen worden bepaalde activiteiten betaald, waarvoor wij geen subsidie krijgen, zoals bv. Sinterklaas, Kerstfeest, Suikerfeest, afscheid groep 8, schoolreisje, musea, theater, vervoer. Verder de ouderavonden, de vergadering van de ouderraad, collectieve verzekering tijdens schoolreisje.

Wij wijzen u erop dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Het zal u echter duidelijk zijn, dat een heleboel activiteiten zonder ouderbijdrage niet door kunnen gaan.

 Kosten : € 45,00   per kind

 

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer : IBAN: NL78INGB0654083584

ten name van Augustinus ouderbijdrage, inzake: ouderbijdragen o.v.v. naam van het kind en de groep. Wanneer u de bijdrage voor de herfstvakantie voldoet ontvangt u € 2,50 korting per kind. De helft van het bedrag moet voor eind december 2019 betaald zijn. Het totale bedrag moet voor eind maart 2021 betaald zijn. TIP: Betaal iedere week € 1,— of iedere maand € 5,—.

 

 

 Informatieve jeugdbladen:

Hierover krijgt u tijdens het schooljaar informatie. Betaling geschiedt rechtstreeks met de uitgever.

 Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan in het schooljaar op kamp als afsluiting van hun basisschoolperiode. De bestemming is wisselend.

Hiervoor wordt aan de ouders een aparte bijdrage gevraagd.

Het schoolkamp is een verplichte onderwijsactiviteit. Kinderen die om de een of andere reden niet meegaan zijn dus verplicht om op school te komen om een alternatief schoolprogramma te volgen.

De kosten van het schoolkamp bedragen: € 65,00 per kind. Tip: Begin al in groep 7 en betaal iedere maand  € 2,50.

 Overblijven

Er zijn geen kosten aan het overblijven verbonden.

 

 

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl