Verzuim

Verzuim

Voor vrije dagen of verlof buiten de schoolvakanties worden de richtlijnen van het ministerie gevolgd.

Dat betekent dat verzoeken om een vrije dag of meerdere dagen tot een maximum van tien dagen schriftelijk bij de directie ingediend moeten worden.

Toestemming vindt alleen plaats op basis van wettelijke bepalingen.

Alle verzoeken om meer dan tien dagen moeten ruim van te voren (min. 8 weken) worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Rotterdam.

 

Voor extra vakantie(s) wordt geen extra verlof toegekend. Dit zijn afspraken die voor heel Rotterdam gelden.

 

Wanneer ouders geen toestemming krijgen voor extra verlof van de directie en hun kind niet op school komt, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan tot een onderzoek van de leerplichtambtenaar en een geldboete leiden.

De schooldirectie moet dit melden aan de Leerplichtambtenaar. Indien zij dit niet doen dan volgt een boete.

Deze beslist welke maatregelen genomen gaan worden.

Voor Suikerfeest, Divali, Holifeest of Slachtfeest dient eveneens verlof aangevraagd te worden.

Indien leerlingen in een schooljaar te veel verzuimd hebben of regelmatig te laat komen dan wordt dit in het besluit meegenomen.

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl